010-5190397|info@icross.nl

i-Declare

 

De Rotterdamse haven, als de grootste overslaghaven ter wereld, kan gezien worden als motor van de Nederlandse economie. Behalve een goede infrastructuur vereist dit uiteraard ook een goede inrichting van het administratieve proces.

i-Cross heeft een aantal modules ontwikkeld onder de verzamelnaam ‘i-Declare’, waarmee aangiftes van goederen (invoer en doorvoer) eenvoudig kunnen worden samengesteld. Met behulp van deze modules kunnen aangevers cq. douane-expediteurs een maatwerkpakket samenstellen dat zorg draagt voor het complete administratieve proces.

Het complete pakket bestaat op dit moment uit de volgende modules:

i-Declare is beschikbaar in een netwerk en standalone versie. Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

ideclare