010-5190397|info@icross.nl

M-Fregat Techniche Centrale Trainer

 

In opdracht van de Koninklijke Marine verrichtten we onderzoek naar de status van de M-Fregat Technische Centrale Trainer (MFTCT). Uit dit onderzoek bleek dat de werking van de trainer, vooral onder zware omstandigheden, niet voldeed aan de verwachtingen. Een bijkomend probleem was dat de kennis over de werking van de software en hardware grotendeels verloren was gegaan.

Een projectteam van 6 personen werkte aan de opbouw van kennis bij medewerkers Koninklijke Marine ten behoeve van de instandhouding van de MFTCT, deed onderzoek naar tekortkomingen en storingen en deden voorstellen ter verbetering van de MFTCT.

Het resultaat? De werking en de documentatie van de MFTCT is op een nieuw (basis)niveau gebracht waar zowel gebruikers als ontwikkelaars de komende jaren verder mee kunnen.

M-Fregat TCT

mzl.cmbvqipk.480x480-75

River Information Services

River Information Services (RIS) is in feite een verzameling diensten ten behoeve van de binnenvaart in Europa, met als belangrijke doelstellingen het delen van informatie, aantrekkelijk maken van de branche, veilig varen en betrouwbare reistijden. Voor de ontsluiting van de … Lees verder