010-5190397|info@icross.nl

River Information Services

 

River Information Services (RIS) is in feite een verzameling diensten ten behoeve van de binnenvaart in Europa, met als belangrijke doelstellingen het delen van informatie, aantrekkelijk maken van de branche, veilig varen en betrouwbare reistijden.

Voor de ontsluiting van de vaarweginformatie aan de verschillende doelgroepen (recreatievaart, beroepsvaart, Rijkswaterstaat) heeft i-Cross de RIS-App ontwikkeld. Deze app toont op overzichtelijke wijze de relevante scheepvaartberichten en objecten (zoals bruggen/sluizen) op zowel een kaart als in een lijst.

Voor de toekomst zal deze app worden uitgebreid met BICS-meldingen, Wifi-hotspots rond de vaarwegen, seinvoeringsberekeningen en referentiegegevens.

Download de App voor iOS in iTunes

Download de App voor Android op Google Play

mzl.cmbvqipk.480x480-75

M-Fregat TCT

M-Fregat Techniche Centrale Trainer

In opdracht van de Koninklijke Marine verrichtten we onderzoek naar de status van de M-Fregat Technische Centrale Trainer (MFTCT). Uit dit onderzoek bleek dat de werking van de trainer, vooral onder zware omstandigheden, niet voldeed aan de verwachtingen. Een bijkomend … Lees verder