010-5190397|info@icross.nl

Projecten

i-Cross heeft een flink aantal projecten op zijn naam staan. Projecten waarbij duidelijkheid hebben kunnen verschaffen in complexe materie. Vertaald naar soepel werkende applicaties.