010-5190397|info@icross.nl
 

Home

Innovatieve ontwikkelingen op he t gebied van IT volgens elkaar snel op. U wilt hier natuurlijk snel op kunnen anticiperen. Maar wat doet u als dit vraagt om opleiding van medewerkers, onderzoek naar toepasbaarheid en het daadwerkelijk uitvoeren van projecten?

i-Cross kan door jarenlange ervaring uitstekend met al deze zaken omgaan. Onze aantoonbare kennis van branches als telecom, defensie, logistiek en industriƫle automatisering kan u en vooral uw bedrijf helpen een volgende stap te zetten.

Dat maken we overigens niet ingewikkelder dan nodig. Want daar schiet niemand iets mee op. Daarom zorgt i-Cross altijd voor duidelijkheid in data

River Information Services

River Information Services (RIS) is in feite een verzameling diensten ten behoeve van de binnenvaart in Europa, met als belangrijke doelstellingen het delen van informatie, aantrekkelijk maken van de branche, veilig varen en betrouwbare reistijden. Voor de ontsluiting van de … Lees verder

M-Fregat Techniche Centrale Trainer

In opdracht van de Koninklijke Marine verrichtten we onderzoek naar de status van de M-Fregat Technische Centrale Trainer (MFTCT). Uit dit onderzoek bleek dat de werking van de trainer, vooral onder zware omstandigheden, niet voldeed aan de verwachtingen. Een bijkomend … Lees verder

Koffie en een goed gesprek?

Uiteraard zijn wij ook benieuwd naar u verhaal, wij staan altijd open om vrijblijvend naar oplossingen te zoeken.