010-5190397|info@icross.nl

Diensten

 

Enterprise architectuur

Door jarenlange ervaring is i-Cross in staat op alle niveaus aan te haken en op die manier zowel top-down als bottom-up een enterprise architectuur te definiƫren.

Enterprise architectuur passen we toe om huidige en gewenste situaties op het gebied van informatievoorziening en bedrijfsvoering inzichtelijk te maken. Hoe we dat precies doen, vertellen we graag tijdens een kennismakingsgesprek.

Programma van eisen

Als een organisatie wil overgaan tot de invoering (of vernieuwing) van een of meer applicaties, is het belangrijk om te vast te stellen wat er verwacht wordt van de leverancier(s). Daarvoor stellen we een programma van eisen op.

Hiermee brengen we in kaart wat de verbeteringen zijn die moeten worden doorgevoerd, welke taken en activiteiten de gebruikers moeten uitvoeren en welke functionaliteiten het nieuwe systeem moet hebben.

Maar om de eisen goed in kaart te brengen, is het eerst van belang dat er een goed wederzijds begrip is tussen de opdrachtgever en de IT-specialist. Ook daar zorgen we voor.

Toetsing

Veel bedrijven, en zeker overheden, besteden tegenwoordig veel uit. Daardoor voert de opdrachtgever meer en meer de regie over het proces. Dit betekent tegelijkertijd dat de taak van de opdrachtgever verschuift van tester naar toetser.

Wij hanteren de filosofie dat een goed lopend proces leidt tot een goed product. Om dit voor elkaar te krijgen, kunnen we audits uitvoeren op diverse onderdelen van kwaliteitssystemen zoals configuratiebeheer, planning, software development, testen en beheer.

Management informatie

Adequate managementinformatie verschaft een helder beeld van de operationele of financiƫle status van een bedrijf, instelling of een (werk-)proces. Het vormt een betrouwbare basis voor het beleid en voor de vorming en/of aanpassing van plannen.

Om dit inzichtelijk te maken, moet er aan een aantal randvoorwaarden worden, namelijk gegevens, gereedschap en vraagstelling. De volgorde waarin deze randvoorwaarden moeten worden aangepakt, verschilt van bedrijf tot bedrijf en van proces tot proces.

i-Cross kan bij de invullen van alle randvoorwaarden een belangrijke rol spelen. Doordat zowel de taal van de business (vraagstelling) als de IT (gegevens) gesproken wordt, is het mogelijk de dwarsverbanden te leggen en hier invulling aan te geven met behulp van het juiste gereedschap.

Second opinion

Op alle punten die we hebben beschreven, kan i-Cross in korte tijd een second opinion uitvoeren. De resultaten van dit onderzoek presenteren we in een overzichtelijk rapport
aan alle stakeholders. En daarna zetten we vervolgacties uit om de aanbevelingen van ons onderzoek daadwerkelijk uit te voeren.