010-5190397|info@icross.nl

Downloads

 

Algemene voorwaarden:

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn van toepassing de ICT~Office Algemene Voorwaarden, gedeponeerd op 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Technische documentatie:

Interfacebeschrijving RIS-platform